Министерството на туризма заличава от регистъра туроператори без застраховка „Отговорност на туроператора“

 От началото на годината близо 20 са вече заличените туроператори от Националния туристически регистър. Министерстовото на туризма съобщава, че дружествата са на територията както на София, така и във Варна, Бургас, Пловдив.

Основните причини за заличаването на фирмите са, че нямат подновена застраховка "Отговорност на туроператора" или че не са представили удостоверението си за регистрация в определения от закона срок.

Освен валидността на застраховката, туристите трябва да обърнат внимание и на нейния лимит. Той е от първостепенна важност, тъй като от това зависи какво обещетение ще получат клиентите, в случай на неосъществено пътуване или друга ситуация, по вина на туроператора.

Всеки желаещ, може да провери както валидността, така и размера на застраховката "Отговорност на туроператора" на този линк https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp