"От Искъра по-дълбоко… " явно има!

 С близо 25% са се увеличили пътуванията на българите с цел почивка и екскурзия през февруари тази година в равнение със същия период на 2017 г.

През 2018 г. българите са пътували най-много към Турция -76.9 хил., Гърция - 61.5 хил., Румъния - 43.9 хил., Сърбия - 36.3 хил., Македония - 29.3 хил., Германия - 21.4 хил., Австрия - 14.4 хил., Испания - 13.4 хил., Франция - 11.9 хил., Италия - 11.4 хиляди.

Въпреки че Гърция е на второ място по брой пътували през февруари, се отчита спад в сравнение с миналата година. Същото се отнася и за Италия  и Македония.

Източник: economy.bg