Прекрасен ден сред лалетата

"Един прекрасен ден сред лалетата" от Снежина Методиева и Теодор Теодосиев